Πάντα κοντά σας

Ο Εκπαιδευτικός Όμιλος Προσανατολισμός αποτελεί Κέντρο Δια Βίου Μάθησης Επιπέδου 2 πιστοποιημένο από τον Εθνικό Οργανισμό Πιστοποίησης Προσόντων και Επαγγελματικού Προσανατολισμού (Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.), με ειδικό κωδικό αριθμό 2000454, με αποτέλεσμα την υλοποίηση και διαχείριση προγραμμάτων κατάρτισης. Επιπρόσθετα, προσφέρει μια ολοκληρωμένη σειρά από προγράμματα Σπουδών τα οποία έχουν δομηθεί και σχεδιαστεί με τέτοιο τρόπο ώστε να πληρούν τις απαιτήσεις της αγοράς εργασίας και προσαρμόζονται στις νέες τάσεις και συνθήκες του επιχειρηματικού περιβάλλοντος, όπως Προπτυχιακά, Μεταπτυχιακά και Διδακτορικά προγράμματα εξ αποστάσεως Εκπαίδευσης με Αναγνωρισμένα από τον ΔΟΑΤΑΠ Πανεπιστήμια της Κύπρου, Πιστοποιήσεις Πληροφορικής, Επιμορφωτικά Σεμινάρια, Αγγλικά για Ενήλικες, Συμβουλευτικές Υπηρεσίες για επιχειρήσεις, Επαγγελματικό Προσανατολισμό και Φροντιστηριακές υπηρεσίες.

Μεταπτυχιακά Προγράμματα

Φοιτητικές Εργασίες

Προγράμματα Voucher

Κοινωφελής Εργασία

ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ

ΜΟΡΙΟΔΟΤΟΥΜΕΝΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ

ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

Ωράριο

Λειτουργίας

ΔΕΥΤΕΡΑ - ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ

8:30 π.μ. – 16:30 μ.μ.

Τηλέφωνο επικοινωνίας

Μιληστε μασ!

Θα χαρούμε να σας ακούσουμε