Εξειδικευμένο σεμινάριο: δημιουργία business plan και πρακτικές χρηματοδότησης επιχειρηματικότητας από ΕΣΠΑ

Ανταποκρινόμενη στην ανάγκη της αγοράς για συνεχή εκπαίδευση στελεχών και την ανακάλυψη νέων ευκαιριών στον επιχειρηματικό κόσμο ο ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΣ σε συνεργασία με την Unicert Studies διοργανώνει το εξειδικευμένο σεμινάριο «ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ BUSINESS PLAN & ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΕΣΠΑ». ΣΚΟΠΟΣΕίναι να εισάγει τους συμμετέχοντες στις έννοιες του επιχειρηματικού σχεδιασμού με την χρήση Διαβάστε περισσότερα…

Συντάκτης admin, πριν από