Προκήρυξη ΑΣΕΠ 7Κ/2021

Προκήρυξη ΑΣΕΠ 7Κ/2021 για προσλήψεις ΠΕ, ΤΕ, ΔΕ στα ΚΕΠ Μέσω του διαγωνισμού επιλέγονται 144 μόνιμοι υπάλληλοι στα Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών (ΚΕΠ) της χώρας. Θα ζητηθεί προσωπικό των κατηγοριών Πανεπιστημιακής, Τεχνολογικής και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης. Αναλυτικά θέσεις ανά κλάδο: 59 ΠΕ Διεκπεραίωσης Υποθέσεων Πολιτών (Δ.Υ.Π.) 32 ΤΕ Διεκπεραίωσης Υποθέσεων Πολιτών (Δ.Υ.Π.) 53 ΔΕ Διεκπεραίωσης Υποθέσεων Πολιτών (Δ.Υ.Π.) Σημειώνεται ότι Διαβάστε περισσότερα…

Συντάκτης Προσανατολισμός, πριν από

Προκήρυξη ΔΕΔΔΗΕ 2/2021

Νέα προκήρυξη για 664 μόνιμες θέσεις στον ΔΕΔΔΗΕ Την πρόσληψη 664 μονίμων υπαλλήλων ανακοίνωσε ο Διαχειριστής Ελληνικού Δικτύου Διανομής Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΔΕΔΔΗΕ), οι 17 εκ των οποίων στην περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης. Μέσω του διαγωνισμού επιλέγεται προσωπικό Πανεπιστημιακής, Τεχνολογικής και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης. Συγκεκριμένα οι 18 ειδικότητες που ζητούνται είναι: ΠΕ Ηλεκτρολόγοι Διαβάστε περισσότερα…

Συντάκτης Προσανατολισμός, πριν από