Προκήρυξη ΑΣΕΠ 4Κ/2021

Δημοσιεύτηκε από τον/την Προσανατολισμός στις

ΑΣΕΠ 4Κ/2021: Προκήρυξη για 52 μόνιμες προσλήψεις στο Κατάστημα Κράτησης Δράμας

Δημοσιεύτηκε το ΦΕΚ με την προκήρυξη 4Κ/2021 του ΑΣΕΠ για την πλήρωση με σειρά προτεραιότητας εβδομήντα έξι (76) θέσεων τακτικού προσωπικού και προσωπικού με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου Πανεπιστημιακής, Τεχνολογικής και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης στον Διεπιστημονικό Οργανισμό Αναγνώρισης Τίτλων Ακαδημαϊκών και Πληροφόρησης (Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π.), στο Επιμελητήριο Άρτας, στο Επιμελητήριο Εύβοιας, στο Επιμελητήριο Λάρισας, στην Ιερά Μητρόπολη Νίκαιας, στο Κατάστημα Κράτησης Δράμας (Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη), στον Οργανισμό Πληρωμών και Ελέγχου Κοινοτικών Ενισχύσεων Προσανατολισμού και Εγγυήσεων (Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε.) – Ν.Π.Ι.Δ., στο Πανεπιστήμιο Πειραιώς και στην Υπηρεσία Φιλοτελικού και Ταχυδρομικού Μουσείου της Γενικής Γραμματείας Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων (Γ.Γ.Τ.Τ. – Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης).

Η προθεσμία υποβολής των ηλεκτρονικών αιτήσεων συμμετοχής αρχίζει στις 11 Μαΐου 2021 ημέρα Τρίτη και λήγει στις 26 Μαΐου 2021, ημέρα Τετάρτη και ώρα 14:00.

Αναλυτικά οι θέσεις της Προκήρυξης ΑΣΕΠ 4Κ/2021

Κατηγορία Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης (Π.Ε.), τριάντα δύο (32) θέσεις.
Κλάδων / Ειδικοτήτων: ΠΕ ΓΕΩΠΟΝΩΝ, ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ – ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΕ ΕΓΚΛΗΜΑΤΟΛΟΓΩΝ, ΠΕ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ-Μ.Μ.Ε., ΠΕ ΙΑΤΡΩΝ ΕΙΔ. ΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ Ή ΓΕΝΙΚΗΣ ΙΑ ΤΡΙΚΗΣ, ΠΕ ΙΑΤΡΩΝ ΕΙΔ. ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΗΣ, ΠΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΠΕ ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΩΝ, ΠΕ ΚΤΗΝΙΑΤΡΩΝ, ΠΕ ΜΕΤΑΦΡΑΣΤΩΝ – ΔΙΕΡΜΗΝΕΩΝ, ΠΕ  ΜΟΥΣΕΙΟΛΟΓΩΝ, ΠΕ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΩΝ, ΠΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ, ΠΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΕΙΔ. ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ, ΠΕ ΣΩΦΡΟΝΙΣΤΙΚΟΥ ΕΝΗΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΕ ΨΥΧΟΛΟΓΩΝ.

Κατηγορία Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (Τ.Ε.), είκοσι τρεις (23) θέσεις.
Κλάδων / Ειδικοτήτων: ΤΕ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΤΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ – ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ, ΤΕ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΕΙΔ. ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ), ΤΕ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΕΙΔ. ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ), ΤΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ, ΤΕ ΥΓΕΙΑΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΕΙΔ. ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΤΕ ΥΓΕΙΑΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΕΙΔ. ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ.

Κατηγορία Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (Δ.Ε.), είκοσι μία (21) θέσεις.
Κλάδων / Ειδικοτήτων: ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ – ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ, ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜΑΤΕΩΝ ΔΕ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ, ΔΕ ΟΔΗΓΩΝ, ΔΕ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Η/Υ, ΔΕ ΤΕΧΝΙΚΟΥ (ΕΙΔ. ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΥ), ΔΕ ΤΕΧΝΙΚΟΥ (ΕΙΔ. ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ), ΔΕ ΤΕΧΝΙΚΟΥ (ΕΙΔ. ΜΑΓΕΙΡΩΝ)

Οι θέσεις που αφορούν το Κατάστημα Κράτησης Νικηφόρου Δράμας, αναλυτικότερα είναι οι παρακάτω:

 •  ΠΕ Εγκληματολόγων. Θέσεις 2
 • ΠΕ Ιατρών Ειδ. Παθολογίας ή Γενικής Ιατρικής, (θέσεις 2) και ειδ. Ψυχιατρικής θέσεις 1
 • ΠΕ Κοινωνικής Εργασίας. Θέσεις 2
 • ΠΕ Κοινωνιολόγων. Θέσεις 3
 • ΠΕ Οδοντιάτρων. Θέσεις 1
 • ΠΕ Σωφρονιστικού Ενηλίκων. Θέσεις 7
 • ΠΕ Ψυχολόγων. Θέσεις 6
 • ΤΕ Διοικητικού – Λογιστικού. Θέσεις 5
 • ΤΕ Μηχανικών ειδ. Ηλεκτρολόγων (θέσεις 1), ΤΕ Μηχανικών ειδ. Ηλεκτρονικών (θέσεις 1)
 • ΤΕ Πληροφορικής. Θέσεις 1
 • ΤΕ Υγείας Πρόνοιας ειδ. Κοινωνικής Εργασίας. Θέσεις 4
 • ΤΕ Υγείας Πρόνοιας ειδ. Νοσηλευτικής (θέσεις 1),
 • ΔΕ Νοσηλευτικής θέσεις 2
 • ΔΕ Διοικητικού – Λογιστικού. Θέσεις  5
 • ΔΕ Οδηγών. Θέσεις 3
 • ΔΕ Τεχνικού (ηλεκτρολόγοι θέσεις 1, ηλεκτρονικοί θέσεις 1, μάγειροι θέσεις 2

Η Προκήρυξη ΑΣΕΠ 4Κ/2021 – ΦΕΚ Τεύχος Α.Σ.Ε.Π. 20/22.04.2021

Το κέντρο μας αναλαμβάνει με υπευθυνότητα την επιτυχή ολοκλήρωση της αίτησής σας. Για περισσότερες πληροφορίες και αιτήσεις, παρακαλώ συμπληρώστε την παρακάτω φόρμα ώστε να επικοινωνήσουμε μαζί σας.

Κατηγορίες: Προκήρυξη