Προκήρυξη 7Κ/2022

ΑΣΕΠ 7Κ/2022: Βγήκε η προκήρυξη για τις 3.720 προσλήψεις Νοσηλευτών και Βοηθών Νοσηλευτών

Δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως η Προκήρυξη ΑΣΕΠ πλήρωσης με σειρά προτεραιότητας τριών χιλιάδων επτακοσίων είκοσι (3.720) θέσεων μόνιμου προσωπικού σε φορείς του Υπουργείου Υγείας και προσωπικού με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου διάρκειας τριών (3) ετών, Πανεπιστημιακής, Τεχνολογικής και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης σύμφωνα με το άρθρο 28 του ν. 4765/2021.

Η προθεσμία υποβολής των ηλεκτρονικών αιτήσεων συμμετοχής αρχίζει στις 22 Σεπτεμβρίου ημέρα Πέμπτη και ώρα 08:00 και λήγει στις 10 Οκτωβρίου 2022, ημέρα Δευτέρα και ώρα 14:00.

Η κατανομή των θέσεων

Α΄ Κατηγορία Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης (Π.Ε.), τετρακόσιες ενενήντα τρεις (493) θέσεις.

Κλάδου/Ειδικότητας: ΠΕ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ

Β΄ Κατηγορία Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (Τ.Ε.), δύο χιλιάδες διακόσιες πενήντα τρεις (2.253) θέσεις.
Κλάδου/Ειδικότητας: ΤΕ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ

Γ΄ Κατηγορία Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (Δ.Ε.) εννιακόσιες εβδομήντα τέσσερις (974) θέσεις.
Κλάδου/Ειδικότητας: ΔΕ ΒΟΗΘΩΝ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ

Στους Νομούς Δράμας, Καβάλας, Σερρών και Ξάνθης η κατανομή των θέσεων είναι:

Κατηγορία ΠΕ Νοσηλευτικής

  • Δράμα (1) θέση
  • Σέρρες (4) θέσεις

Κατηγορία ΤΕ Νοσηλευτικής

  • Δράμα (17) θέσεις 
  • Καβάλα (23) θέσεις
  • Σέρρες (17) θέσεις
  • Ξάνθη (10) θέσεις

Κατηγορία ΔΕ Βοηθών Νοσηλευτών

  • Δράμα (18) θέσεις 
  • Καβάλα (18) θέσεις
  • Σέρρες (9) θέσεις
  • Ξάνθη (5) θέσεις
Πώς θα πάρετε την πιστοποίηση πληροφορικής πριν τη λήξη των αιτήσεων

Η Πιστοποίηση Πληροφορικής περιγράφεται ως απαραίτητο τυπικό προσόν σε όλες τις θέσεις της προκήρυξης 7Κ/2022.

Το Πιστοποιητικό Γνώσης Πληροφορικής ή Χειρισμού Η/Υ είναι αναγνωρισμένο από τον Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. και αποδεκτό από το Α.Σ.Ε.Π. για πρόσληψη, αλλά και κάθε μεταβολή στο Ελληνικό Δημόσιο, και διαπιστευμένο από το Ε.ΣΥ.Δ. κατά ISO/IEC 17024:2012.

Η απόκτηση της Πιστοποίησης μπορεί να γίνει μέσα σε λίγες ημέρες, εξαρτάται δηλαδή από τους δικούς σας στόχους και τους χρονικούς περιορισμούς που εσείς θέτετε.

Ο Εκπαιδευτικός Όμιλος Προσανατολισμός αναλαμβάνει την επιτυχή ολοκλήρωση της αίτησής σας. Για περισσότερες πληροφορίες όσον αφορά την προκήρυξη ή την απόκτηση της Πιστοποίησης Πληροφορικής μπορείτε να συμπληρώσετε τη φόρμα επικοινωνίας.