Νέο Voucher για 150.000 εργαζομένους

VOUCHER ΓΙΑ 150.000 ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥΣ

Συνεχίζονται οι αιτήσεις για το πρόγραμμα κατάρτισης εργαζομένων με επίδομα 400€.

Η διάρκεια σε ώρες του κάθε προγράμματος κατάρτισης είναι 80 ώρες.

Η υλοποίηση των προγραμμάτων συνεχιζόμενης επαγγελματικής κατάρτισης γίνεται με την εφαρμογή μεθόδων μεικτής μάθησης (Blended learning), δηλαδή με δια ζώσης και εξ αποστάσεως σύγχρονη και ασύγχρονη εκπαίδευση. Κάθε πρόγραμμα κατάρτισης θα περιλαμβάνει θεωρητική κατάρτιση και μπορεί να υλοποιείται

  • Με δια ζώσης εκπαίδευση 12 ώρες
  • Με τη μέθοδο της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης (τηλεκατάρτιση), η οποία θα περιλαμβάνει 48 ώρες σύγχρονη εξ αποστάσεως εκπαίδευση και 20 ώρες ασύγχρονη εξ αποστάσεως εκπαίδευση.

Ωφελούμενοι – Δικαίωμα συμμετοχής

Στο πλαίσιο του παρόντος έργου προβλέπεται να καταρτισθούν έως 150.000 εργαζόμενοι. Δικαίωμα συμμετοχής στη δράση  έχουν εργαζόμενοι οι οποίοι πληρούν κατ’ ελάχιστον τις κάτωθι προϋποθέσεις:

  • Να είναι εργαζόμενοι του ιδιωτικού τομέα
  • Να έχουν ηλικία άνω των 18 ετών.
  • Να είναι απόφοιτοι τουλάχιστον υποχρεωτικής εκπαίδευσης

Εκπαιδευτικό επίδομα

Το εκπαιδευτικό επίδομα είναι 400€  (5 €/ώρα κατάρτισης μικτά)

 

Πώς να κάνετε την αίτησή σας:

Βήμα 1ο : Συνδεθείτε εδώ

https://voucher.gov.gr/

και επιλέξτε από τις “Ενεργές Προσκλήσεις”

“Εγγραφή στο Μητρώο Ωφελουμένων Εργαζομένων για κατάρτιση”

 Συνδεθείτε με τους προσωπικούς σας κωδικούς Taxisnet.

Βήμα 2ο : Συμπληρώστε την αίτηση σας

Συμπληρώστε όλα τα στοιχεία σας στα βήματα της αίτησης και επισυνάψτε τα έγγραφα σας (ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΟ ή ΠΤΥΧΙΟ και ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ από το GOV.GR) , όπου σας ζητάει.

 

                      ΚΕΙΜΕΝΟ ΓΙΑ ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΜΕΣΩ GOV

  1. Δεν παρακολουθώ ή/και δεν έχω παρακολουθήσει άλλο πρόγραμμα κατάρτισης που υλοποιείται στο πλαίσιο του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας “Ελλάδα 2.0” με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ενωσης-NextGenerationEU, της δράσης 16913 Νέα στρατηγική για τη δια βίου μάθηση & το εθνικό σύστημα αναβάθμισης δεξιοτήτων «SUB 2: Οριζόντια Προγράμματα αναβάθμισης δεξιοτήτων για στοχευμένες πληθυσμιακές ομάδες (Horizontal upskilling/reskilling programs to targeted populations).
  2. Δεν έχω παρακολουθήσει πρόγραμμα κατάρτισης στο ίδιο αντικείμενο κατά τα τελευταία δύο (2) έτη πριν από τη δημοσίευση της παρούσας πρόσκλησης.

    

                                     ΣΤΟ ΕΠΟΜΕΝΟ ΒΗΜΑ ΣΤΟ “ΠΡΟΣ” ΒΑΖΕΤΕ:

            Δημόσια Υπηρεσία Απασχόλησης(ΔΥΠΑ)

Βήμα 3o : Αποθηκεύστε την αίτηση σας

Μόλις οριστικοποιήσετε την αίτησή σας, πατήστε το κουμπί “ΕΚΤΥΠΩΣΗ”. Θα σας ανοίξει το πλαίσιο του εκτυπωτή και πάνω δεξιά όπου εμφανίζεται το όνομα του εκτυπωτή σας, εσείς θα επιλέξετε “Αποθήκευση ως PDF”. Το αρχείο που θα κατέβει είναι η αίτησή σας και θα πρέπει να μας στείλετε την αίτηση στο email  μας prosanatolismos.edu@gmail.com

 Για να σας ενημερώσουμε απευθείας με την έκδοση των αποτελεσμάτων θα πρέπει να μας αποστείλετε την αίτησή σας στο παραπάνω email.

Προσοχή!!!

Η υπεύθυνη δήλωση πρέπει να είναι αποκλειστικά μέσα από το https://www.gov.gr/ipiresies/polites-kai-kathemerinoteta/psephiaka-eggrapha-gov-gr/ekdose-upeuthunes-deloses

 

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να συμπληρώστε την παρακάτω φόρμα εκδήλωσης ενδιαφέροντος ώστε να επικοινωνήσουμε μαζί σας για περισσότερες λεπτομέρειες.