Χιλιάδες νέες θέσεις εργασίας για εκπαιδευτές ενηλίκων

ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΝΕΕΣ ΘΕΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΕΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝ

Αυτή την περίοδο αλλά και τους επόμενους μήνες θα προσληφθούν πάνω από 5000 εκπαιδευτές ενηλίκων σε όλη την Ελλάδα για τα προγράμματα κατάρτισης που χρηματοδοτούνται από το ταμείο ανάκαμψης και ανθεκτικότητας «Ελλάδα 2.0» για την υλοποίηση του προγράμματος ανέργων «Προγράμματα αναβάθμισης δεξιοτήτων και επανακατάρτισης σε κλάδους υψηλής ζήτησης με έμφαση στις ψηφιακές και πράσινες δεξιότητες» – στο πλαίσιο της δράσης 16913 «SUB 2: Οριζόντια Προγράμματα αναβάθμισης δεξιοτήτων για στοχευμένες πληθυσμιακές ομάδες (Horizontal upskilling/reskilling programs to targeted populations)», η οποία υλοποιείται με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης- “Next GenerationEU”.

Πώς παίρνετε την επάρκεια Εκπαιδευτή Ενηλίκων;

Η ανάγκη για εκπαιδευτές ενηλίκων είναι τεράστια με τα παραπάνω δεδομένα και χιλιάδες θέσεις τα επόμενα χρόνια πρέπει να καλυφθούν. Για να αποκτήσετε την επάρκεια εκπαιδευτή ενηλίκων θα πρέπει να αποκτήσετε το δικαίωμα να δώσετε στις εξετάσεις του ΕΟΠΠΕΠ για την πιστοποίηση εκπαιδευτών ενηλίκων. Για να αποκτήσετε το δικαίωμα απευθείας συμμετοχής στις εξετάσεις του ΕΟΠΠΕΠ θα πρέπει να έχετε τελειώσει το σεμινάριο στην Εκπαίδευση εκπαιδευτών ενηλίκων .

Εδώ μπορείτε να κάνετε εκδήλωση ενδιαφέροντος για την ένταξη σας στο αμέσως επόμενο τμήμα που ξεκινάει ώστε να προλάβετε τις εξετάσεις. Το πρόγραμμα πραγματοποιείται εξ ολοκλήρου εξ αποστάσεως και ασύγχρονα.

Ποιους αφορά:
 1. Όποιους θέλουν να διδάξουν δε δομές ενηλίκων και σε προγράμματα κατάρτισης
 2. Εκπαιδευτικούς
 3. Απόφοιτους οποιουδήποτε πτυχίου Α.Ε.Ι. και Τ.Ε.Ι.
 4. Φοιτητές
 5. Πολιτικούς επιστήμονες
 6. Κοινωνιολόγους
 7. Όσους θέλουν να ασχοληθούν με το Life coaching
 8. Λογιστές, Οικονομολόγους
 9. Πληροφορικάριους
 10. Νομικούς
 11. Ψυχολόγους
 12. Μηχανικούς
 13. Τεχνολόγους, Τεχνικούς βοηθούς και ασκούντες συναφή επαγγέλματα
 14. Ειδικευμένους Γεωργούς, Κτηνοτρόφους, Δασοκόμους και Αλιείς (3ετή επαγγελματική ή/και διδακτική πείρα συναφή με την επαγγελματική δραστηριότητα)
 15. Ειδικευμένους τεχνίτες (3ετή επαγγελματική ή/και διδακτική πείρα συναφή με την επαγ/κή δραστηριότητα)
 16. Όσους θέλουν να αποκτήσουν ισχυρό πλεονέκτημα στην ιδιωτική εκπαιδευση και στις δομές ενηλίκων
Εκδηλώστε το ενδιαφέρον σας εδώ για την άμεση ένταξή σας σε τμήμα Εκπαίδευσης Ενηλίκων.