Βρεφονηπιακοί σταθμοί ΔΥΠΑ: Έναρξη υποβολής αιτήσεων για πρόσληψη προσωπικού

121 προσλήψεις στους βρεφονηπιακούς παιδικούς σταθμούς της ΔΥΠΑ

H ΔΥΠΑ  ανακοινώνει την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά εκατόν είκοσι ένα (121) ατόμων, για την κάλυψη αναγκών των βρεφονηπιακών παιδικών σταθμών της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης.

Απαραίτητο προσόν η Πιστοποίηση Πληροφορικής!

Πιστοποίηση Πληροφορικής σε 3 μέρες!

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ ΠΟΥ ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ

 • ΤΕ Παιδαγωγοί Πρώιμης Παιδικής Ηλικίας
 • ΔΕ Βοηθοί Βρεφονηπιοκόμων
 • ΔΕ Μάγειρες
 • ΥΕ Προσωπικό Καθαριότητας Εσωτερικών Χώρων

Η κατανομή των θέσεων ανά περιφερειακή ενότητα είναι:

 • 2 θέσεις Δράμα
 • 10 θέσεις Καβάλα
 • 3 θέσεις Σέρρες
 • 7 θέσεις Ξάνθη

Η επιλογή των νέων υπαλλήλων θα γίνει με συγκεκριμένα κριτήρια:

 • Χρόνος (συνεχόμενης και μη συνεχόμενης) ανεργίας
 • Πολυτεκνική ιδιότητα (γονέας ή τέκνο πολύτεκνης οικογένειας)
 • Βαθμός βασικού τίτλου σπουδών (για κατηγορίες ΠΕ και ΤΕ)
 • Εμπειρία
 • Μεταπτυχιακά αν υπάρχουν (για κατηγορίες ΠΕ και ΤΕ)

Απαραίτητο προσόν η Πιστοποίηση Πληροφορικής!

Πιστοποίηση Πληροφορικής σε 3 μέρες!

Με την εγγραφή σας, σας παρέχουμε:
 • Πιστοποιητικό Γνώσης Η/Υ σε 3 ημέρεςαναγνωρισμένο από το Α.Σ.Ε.Π., τον Ε.Ο.Π.Π.ΕΠ., το Ελληνικό Δημόσιο και διαπιστευμένο από το Ε.ΣΥ.Δ.
 • Πρακτική εξάσκηση μέσω σύγχρονης πλατφόρμας, με ασκήσεις προσομοίωσης και πλούσιο εκπαιδευτικό υλικό
 • Δυνατότητα παρακολούθησης των μαθημάτων στον χρόνο που εσείς επιθυμείτε
Το Πιστοποιητικό γνώσης χειρισμού Η/Υ έχει δια βίου ισχύ χωρίς να χρειάζεται ανανέωση.

 

Το κέντρο μας αναλαμβάνει την επιτυχή ολοκλήρωση της αίτησής σας. Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να συμπληρώστε την παρακάτω φόρμα εκδήλωσης ενδιαφέροντος ώστε να επικοινωνήσουμε μαζί σας για περισσότερες λεπτομέρειες.