Νέος Κύκλος του Προγράμματος Voucher για εργαζόμενους με επίδομα 400€

Το πρόγραμμα Voucher εργαζομένων αναμένεται να επεκταθεί και να ανοίξουν εκ νέου οι αιτήσεις συμμετοχής.

Σε κλάδους υψηλής ζήτησης με έμφαση στις «ψηφιακές και πράσινες δεξιότητες

Η διάρκεια σε ώρες του κάθε προγράμματος κατάρτισης είναι 80 ώρες.

Η υλοποίηση των προγραμμάτων συνεχιζόμενης επαγγελματικής κατάρτισης γίνεται με την εφαρμογή μεθόδων μεικτής μάθησης (Blended learning), δηλαδή με δια ζώσης και εξ αποστάσεως σύγχρονη και ασύγχρονη εκπαίδευση. Κάθε πρόγραμμα κατάρτισης θα περιλαμβάνει θεωρητική κατάρτιση και μπορεί να υλοποιείται

  • Με δια ζώσης εκπαίδευση 12 ώρες
  • Με τη μέθοδο της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης (τηλεκατάρτιση), η οποία θα περιλαμβάνει 48 ώρες σύγχρονη εξ αποστάσεως εκπαίδευση και 20 ώρες ασύγχρονη εξ αποστάσεως εκπαίδευση.

Ωφελούμενοι – Δικαίωμα συμμετοχής

Δικαίωμα συμμετοχής στη δράση  έχουν εργαζόμενοι οι οποίοι πληρούν κατ’ ελάχιστον τις κάτωθι προϋποθέσεις:

  • Να είναι εργαζόμενοι του ιδιωτικού τομέα
  • Να έχουν ηλικία άνω των 18 ετών.
  • Να είναι απόφοιτοι τουλάχιστον υποχρεωτικής εκπαίδευσης

Δεν έχουν Δικαίωμα συμμετοχής οι εργαζόμενοι που είχαν συμμετάσχει στις προηγούμενες φάσεις του προγράμματος.

Εκπαιδευτικό επίδομα

Το εκπαιδευτικό επίδομα είναι 400€  (5 €/ώρα κατάρτισης μικτά).

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να συμπληρώστε την παρακάτω φόρμα εκδήλωσης ενδιαφέροντος ώστε να επικοινωνήσουμε μαζί σας για περισσότερες λεπτομέρειες.