ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ

Ειδική Αγωγή

Κατακτήστε τους στόχους σας που θα σας οδηγήσουν σε νέα μονοπάτια!

Ετήσιο Εξ Αποστάσεως Μοριοδοτούμενο Σεμινάριο

Τα προγράμματα Συμβουλευτικής και Επαγγελματικής Ενδυνάμωσης του Πανεπιστημίου Αιγαίου σε συνεργασία με τον εκπαιδευτικό όμιλο ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟ ανακοινώνουν την έναρξη της διαδικασίας υποβολής αιτήσεων για την εισαγωγή στο Πρόγραμμα “Ειδική Αγωγή“, 600 ωρών και διάρκειας 12 μηνών. Με την επιτυχή ολοκλήρωσή τους οι συμμετέχοντες λαμβάνουν βεβαίωση από το Πανεπιστήμιου Αιγαίου η οποία Μοριοδοτείται.

Eξ αποστάσεως εκπαίδευση

Το σεμινάριο “Ειδική Αγωγή” θα υλοποιηθεί αποκλειστικά με τη μέθοδο της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης e-learning (σύγχρονη και ασύγχρονη) και μετά την επιτυχή ολοκλήρωση του, ο καταρτιζόμενος μπορεί να χρησιμοποιήσει τη βεβαίωση παρακολούθησης σε σχετικές προκηρύξεις αντίστοιχων εκπαιδευτικών ενοτήτων, καθώς μοριοδοτείται.

Μοριοδοτείται με:

2 μόρια στο νέο σύστημα μόνιμων διορισμών των εκπαιδευτικών (ΑΣΕΠ – αναπληρωτές υποψήφιοι)
10 μόρια για διορισμούς εκπαιδευτικών ΤΕ και ΔΕ
Ένταξη στους επικουρικούς πίνακες (Νόμος 4589, ΦΕΚ 13 Α/29-01-2019 ΑΡΘΡΟ 58)

Σκοπός του Προγράμματος

Πρόκειται για επιμορφωτικό πρόγραμμα, που σκοπό έχει τη θεωρητική και εμπειρική εξειδίκευση εκπαιδευτικών (πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης), φοιτητών και άλλων επιστημόνων στις σύγχρονες τάσεις της Ειδικής Αγωγής και τον εμπλουτισμό των γνώσεων, που απαιτούνται, προκειμένου να είναι σε θέση να διαχειριστούν με δυσκολίες σε παιδαγωγικό-διδακτική και συμβουλευτική βάση.Η επιμόρφωση περιλαμβάνει ενότητες: διδακτικής και παιδαγωγικής μεθοδολογίας,ψυχολογικής και συμβουλευτικής υποστήριξης αναπήρων ατόμων, γονέων και δασκάλων, αξιολόγησης, διάγνωσης

Απευθύνεται σε

Το μοριοδοτούμενο σεμινάριο Ειδική Αγωγή απευθύνεται σε συνειδητοποιημένους επιμορφούμενους, που μπορούν να εργαστούν αυτόνομα και εντατικά,με τους δικούς τους ρυθμούς μάθησης,ώστε να ανταπεξέλθουν σε ασύγχρονη διδασκαλία με εμπλουτισμένο και απαιτητικό περιεχόμενο.

Διδάσκοντες

Οι διδάσκοντες επιλέγονται από το Κέντρο δια Βίου Μάθησης του Πανεπιστημίου Αιγαίου κατόπιν αυστηρής επιλογής μέσω των ακαδημαϊκών κριτηρίων και κανονισμών που έχει θεσπίσει.

Προσδοκώμενα Μαθησιακά Αποτελέσματα

ΣΕ ΕΠΙΠΕΔΟ ΓΝΩΣΕΩΝ

Να κατανοήσουν το θεσμικό πλαίσιο της Ειδικής Αγωγής στη χώρα μας.
Να γνωρίσουν και να διατυπώνουν σχέδια διαφοροποιημένης διδασκαλίας,μέσα από την ορθολογική κατάρτιση συναφών προγραμμάτων σπουδών
Να γνωρίσουν και να καταγράφουν τη συμβολή των βιωματικών τεχνικών και ενεργητικής μάθησης
Να αναγνωρίζουν και να προσδιορίζουν τα όρια της συμβολής της ψηφιακής τεχνολογίας στην εξέλιξη μαθητών με έ.ά.

ΣΕ ΕΠΙΠΕΔΟ ΙΚΑΝΟΤΗΤΩΝ

Να οργανώνουν και να εφαρμόζουν σύγχρονες μεθόδους διδασκαλίας, προσαρμοσμένες στις πραγματικές ανάγκες του ευαίσθητου αυτού μαθητικού πληθυσμού (μαθητές με έ.α.)
Να συντάσσουν ολοκληρωμένα σχέδια συνεργασίας μεταξύ εκπαιδευτικού και ειδικών (λογοθεραπευτή, φυσικοθεραπευτή, εργοθεραπευτή, παιδοψυχολόγου)
Να αξιοποιούν παιδαγωγικά τις Νέες Τεχνολογίες και να ενισχύουν τη συμμετοχή των μαθητών μέσα από στοχευμένες τεχνικές ενεργητικής μάθησης.

ΣΕ ΕΠΙΠΕΔΟ ΑΞΙΩΝ

Να απομυθοποιούν νόρμες και κοινωνικά status για αυτή την κατηγορία μαθητών
Να προωθούν το διακύβευμα της ισότιμης πρόσβασης και ευκαιριών για όλους ανεξαιρέτως τους μαθητές
Να διαμορφώσουν κουλτούρα ανεκτικότητας στο «διαφορετικό»

Διδακτικές Ενότητες

ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 1: Εισαγωγή στην Ειδική Αγωγή- Πλαίσιο συνεργασίας ειδικοτήτων που εργάζονται στην ειδική αγωγή και νομοθετικό πλαίσιο

ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 2: Γλωσσικές διαταραχές και Μαθησιακές Δυσκολίες

ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 3: Αναπτυξιακές Διαταραχές, Αυτισμός

ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 4: Υπερκινητικότητα και διάσπαση προσοχής

ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 5: Κοινωνικός αποκλεισμός, ένταξη και συμπερίληψη- Συμβουλευτική Οικογενειών μαθητών με εκπαιδευτικές ανάγκες

ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 6: Εισαγωγή στη Μεθοδολογία Έρευνας των Κοινωνικών Επιστημών

ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 7: Ενδυνάμωση δεξιοτήτων σε συνεργαζόμενους φορείς ή εργασία και μεθοδολογία έρευνας

Μεθοδολογία

  • Διεξάγεται αποκλειστικά με την Εξ Αποστάσεως μέθοδο εκπαίδευσης e-learning (σύγχρονη και ασύγχρονη τηλεκατάρτιση)
  • Συνεχής ανατροφοδότηση των αποριών, ερωτημάτων και διευκρινήσεων από τον υπεύθυνο εκπαιδευτή μέσω email
  • Περιλαμβάνει εκπαιδευτικό εγχειρίδιο, πρόσθετο επιμορφωτικό εκπαιδευτικό υλικό, οπτικοακουστικό υλικό, επιστημονικά άρθρα, διπλωματικές εργασίες, διδακτορικές διατριβές και σχετική βιβλιογραφία.
  • Η τελική αξιολόγηση του σεμιναρίου περιλαμβάνει την εκπόνηση τελικής εργασίας, την υλοποίηση σύντομων εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων και αυτοαξιολογήσεων ανά θεματική ενότητα του σεμιναρίου
Ειδική Αγωγή

Διάρκεια Μαθημάτων

Η χρονική διάρκεια των μαθημάτων είναι
600 ωρών (12 μήνες)

Κόστος

Το κόστος των μαθημάτων είναι 650 € (από 800€)
το οποίο αποπληρώνεται σε
350€ προκαταβολή και 2 δόσεις των 150 €

ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΕΩΣ 15 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ

Ξεκινήστε Σήμερα.

Με δύο κέντρα εκπαίδευσης, ένα στη Δράμα και ένα στον Άγιο Αθανάσιο, είμαστε δίπλα σας σε κάθε εκπαιδευτικό στόχο σας!