ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ

Διοίκηση Εκπαιδευτικών Μονάδων

Κατακτήστε τους στόχους σας που θα σας οδηγήσουν σε νέα μονοπάτια!

Ετήσιο Εξ Αποστάσεως Μοριοδοτούμενο Σεμινάριο

Τα προγράμματα Συμβουλευτικής και Επαγγελματικής Ενδυνάμωσης του Πανεπιστημίου Αιγαίου σε συνεργασία με τον εκπαιδευτικό όμιλο ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟ ανακοινώνουν την έναρξη της διαδικασίας υποβολής αιτήσεων για την εισαγωγή στο Πρόγραμμα “Διοίκηση Εκπαιδευτικών Μονάδων“, 600 ωρών και διάρκειας 12 μηνών. Με την επιτυχή ολοκλήρωσή τους οι συμμετέχοντες λαμβάνουν βεβαίωση από το Πανεπιστήμιου Αιγαίου η οποία Μοριοδοτείται.

Eξ αποστάσεως εκπαίδευση

Το σεμινάριο “Διοίκηση Εκπαιδευτικών Μονάδων” θα υλοποιηθεί αποκλειστικά με τη μέθοδο της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης e-learning (σύγχρονη και ασύγχρονη) και μετά την επιτυχή ολοκλήρωση του, ο καταρτιζόμενος μπορεί να χρησιμοποιήσει τη βεβαίωση παρακολούθησης σε σχετικές προκηρύξεις αντίστοιχων εκπαιδευτικών ενοτήτων, καθώς μοριοδοτείται.

Μοριοδοτείται με 2 μόρια στο νέο σύστημα μόνιμων διορισμών των εκπαιδευτικών.

Σκοπός του Προγράμματος

Η εμβάθυνση σε θέματα προγραμματισμού, σχεδιασμού και διοίκησης ανθρώπινου δυναμικού, μεθόδων και εργαλείων ανάπτυξης εκπαιδευτικών μονάδων (επαγγελματικής εξέλιξης και προσωπικής ανάπτυξης του προσωπικού τους), οικονομικής διαχείρισης – αξιοποίησης χρηματοδοτικών ευκαιριών και ενίσχυσης της εξωστρέφειάς τους.

Απευθύνεται σε

Το μοριοδοτούμενο σεμινάριο Διοίκηση Εκπαιδευτικών Μονάδων απευθύνεται σε συνειδητοποιημένους επιμορφούμενους, που μπορούν να εργαστούν αυτόνομα και εντατικά, με τους δικούς τους ρυθμούς μάθησης, ώστε να ανταπεξέλθουν σε ασύγχρονη διδασκαλία με εμπλουτισμένο και απαιτητικό περιεχόμενο. Αν και τα Προγράμματα έχουν σχεδιαστεί για το ευρύ κοινό με τη φιλοσοφία και τις αρχές της διά βίου μάθησης, απευθύνονται σε εκπαιδευτικούς όλων των ειδικοτήτων, κοινωνικούς επιστήμονες, εργαζόμενους στην υγεία και στην πρόνοια, ειδικούς της ψυχικής υγείας, σε φοιτητές, σε γονείς και σε ανθρώπους, που θέλουν να διευρύνουν τους γνωστικούς τους ορίζοντες αναφορικά με τα μοντέλα της συμβουλευτικής και της εκπαιδευτικής παρέμβασης, την παροχή υποστήριξης στο σχολικό και οικογενειακό πλαίσιο και γενικότερα τον εφοδιασμό με ισχυρό συγκριτικό πλεονέκτημα στην αγορά εργασίας.

Διδάσκοντες

Οι διδάσκοντες επιλέγονται από το Κέντρο δια Βίου Μάθησης του Πανεπιστημίου Αιγαίου κατόπιν αυστηρής επιλογής μέσω των ακαδημαϊκών κριτηρίων και κανονισμών που έχει θεσπίσει.

Προσδοκώμενα Μαθησιακά Αποτελέσματα

ΣΕ ΕΠΙΠΕΔΟ ΓΝΩΣΕΩΝ

Η κατανόηση των εννοιών «διοίκηση και “ηγεσία”, καθώς και της φιλοσοφία τους
Η γνωριμία των μοντέλων Σχολικής Διοίκησης
Η κατανόηση των χαρακτηριστικών, προσδοκιών και αναγκών των εκπαιδευτικών ως εργαζομένων και του ρόλου
του διευθυντή/ηγέτη
Η απόκτηση γνώσεων στα διάφορα μοντέλα διοίκησης

ΣΕ ΕΠΙΠΕΔΟ ΙΚΑΝΟΤΗΤΩΝ

Η διαμόρφωση αντιληπτικής ικανότητας της ιδιαιτερότητας της εκπαίδευσης και του τρόπου άσκησης διοίκησής της.
Ικανότητα προγραμματισμού, σχεδιασμού και εφαρμογής πλάνου ανάπτυξης των εκπαιδευτικών
Η απόκτηση δεξιοτήτων στην υιοθέτηση και εφαρμογή αποτελεσματικών μοντέλων εκπαιδευτικής αξιολόγησης

ΣΕ ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΤΑΣΕΩΝ

Η απόκτηση κουλτούρας (των εκπαιδευτικών και των στελεχών εκπαίδευσης) αυτό-βελτίωσης μέσω της παρακολούθησης των εξελίξεων του ευαίσθητου χώρου της εκπαίδευσης, μέσω της συνεργασίας και δημιουργίας κοινοτήτων μάθησης (ψηφιακών και συμβατικών)
Η θεμελίωση της αντίληψης περί αναγκαιότητας «χτισίματος» ηγετών και όχι διαχειριστών της σχολικής μονάδας
Η ευαισθητοποίηση της διαχείρισης του «διαφορετικού»

Διδακτικές Ενότητες

Διδακτική Ενότητα 1: Εννοιολογική αποσαφήνιση της Διοίκησης/ Διοίκηση ανθρωπίνων πόρων.

Διδακτική Ενότητα 2: Μοντέλα Σχολικής Ηγεσίας και Σχολική Αποτελεσματικότητα/Διοικητικό πλαίσιο του Ελληνικού Εκπαιδευτικού Συστήματος-Νομοθετικό Πλαίσιο

Διδακτική Ενότητα 3: Ποιότητα και Εκπαίδευση -Μέθοδοι και Τεχνικές Διοίκησης

Διδακτική Ενότητα 4: Οργάνωση και οικονομική διαχείριση εκπαιδευτικών μονάδων

Διδακτική Ενότητα 5: Εισαγωγή στις Βασικές Αρχές Management

Διδακτική Ενότητα 6: Εισαγωγή στη Μεθοδολογία Έρευνας των Κοινωνικών Επιστημών.

Διδακτική Ενότητα 7: Ενδυνάμωση δεξιοτήτων σε συνεργαζόμενους φορείς ή εργασία και μεθοδολογία έρευνας.

Μεθοδολογία

  • Διεξάγεται αποκλειστικά με την Εξ Αποστάσεως μέθοδο εκπαίδευσης e-learning (σύγχρονη και ασύγχρονη τηλεκατάρτιση)
  • Συνεχής ανατροφοδότηση των αποριών, ερωτημάτων και διευκρινήσεων από τον υπεύθυνο εκπαιδευτή μέσω email
  • Περιλαμβάνει εκπαιδευτικό εγχειρίδιο, πρόσθετο επιμορφωτικό εκπαιδευτικό υλικό, οπτικοακουστικό υλικό, επιστημονικά άρθρα, διπλωματικές εργασίες, διδακτορικές διατριβές και σχετική βιβλιογραφία.
  • Η τελική αξιολόγηση του σεμιναρίου περιλαμβάνει την εκπόνηση τελικής εργασίας, την υλοποίηση σύντομων εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων και αυτοαξιολογήσεων ανά θεματική ενότητα του σεμιναρίου
Διοίκηση Εκπαιδευτικών Μονάδων

Διάρκεια Μαθημάτων

Η χρονική διάρκεια των μαθημάτων είναι
600 ωρών (12 μήνες)

Κόστος

Το κόστος των μαθημάτων είναι 650 € (από 800€)
το οποίο αποπληρώνεται σε
350€ προκαταβολή και 2 δόσεις των 150 €

ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΕΩΣ 15 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ

Ξεκινήστε Σήμερα.

Με δύο κέντρα εκπαίδευσης, ένα στη Δράμα και ένα στον Άγιο Αθανάσιο, είμαστε δίπλα σας σε κάθε εκπαιδευτικό στόχο σας!