ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ

Διδασκαλία της Ελληνικής ως Δεύτερης Ξένης Γλώσσας

Κατακτήστε τους στόχους σας που θα σας οδηγήσουν σε νέα μονοπάτια!

Ετήσιο Εξ Αποστάσεως Μοριοδοτούμενο Σεμινάριο

Τα προγράμματα Συμβουλευτικής και Επαγγελματικής Ενδυνάμωσης του Πανεπιστημίου Αιγαίου σε συνεργασία με τον εκπαιδευτικό όμιλο ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟ ανακοινώνουν την έναρξη της διαδικασίας υποβολής αιτήσεων για την εισαγωγή στο Πρόγραμμα “Διδασκαλία της Ελληνικής ως Δεύτερης Ξένης Γλώσσας“, 600 ωρών και διάρκειας 12 μηνών. Με την επιτυχή ολοκλήρωσή τους οι συμμετέχοντες λαμβάνουν βεβαίωση από το Πανεπιστήμιου Αιγαίου η οποία Μοριοδοτείται.

Eξ αποστάσεως εκπαίδευση

Το σεμινάριο “Διδασκαλία της Ελληνικής ως Δεύτερης Ξένης Γλώσσας” θα υλοποιηθεί αποκλειστικά με τη μέθοδο της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης e-learning (σύγχρονη και ασύγχρονη) και μετά την επιτυχή ολοκλήρωση του, ο καταρτιζόμενος μπορεί να χρησιμοποιήσει τη βεβαίωση παρακολούθησης σε σχετικές προκηρύξεις αντίστοιχων εκπαιδευτικών ενοτήτων, καθώς μοριοδοτείται.

Μοριοδοτείται με 2 μόρια στο νέο σύστημα μόνιμων διορισμών των εκπαιδευτικών.

Σκοπός του Προγράμματος

Σκοπός του Προγράμματος είναι η εξειδίκευση των συμμετεχόντων σε κομβικά θέματα (θεωρητικά και πρακτικά) διδασκαλίας της ελληνικής ως δεύτερης/ξένης γλώσσας και η καλλιέργεια και ανάπτυξη των επαγγελματικών δεξιοτήτων τους.
Ειδικότερα, η προσέγγιση σύγχρονων αρχών και τεχνικών της επικοινωνιακής μεθόδου διδασκαλίας σε άτομα με διαφορετικές επικοινωνιακές, συναισθηματικές και μαθησιακές ανάγκες, ατομικούς ρυθμούς μάθησης, δεξιότητες και πολιτισμικές αναφορές (θρησκεία, έθιμα, συνήθειες, αξίες κλπ) για την κατάκτηση δεξιοτήτων. Τα προγράμματα του Πανεπιστημίου Αιγαίου επιχειρούν να καλύψουν τα κενά στην κατάρτιση των εκπαιδευτικών, των στελεχών ανθρωπιστικών οργανώσεων και των πολιτών, σχεδιάζοντας και οργανώνοντας επιστημονικά επαγγελματικά προγράμματα, διεπιστημονικά και καινοτόμα, τα οποία ανοίγουν νέες ατραπούς και διεξόδους σε εκείνους, που θα τα παρακολουθήσουν.

Απευθύνεται σε

Το μοριοδοτούμενο σεμινάριο Διδασκαλία της Ελληνικής ως Δεύτερης Ξένης Γλώσσας απευθύνεται σε συνειδητοποιημένους επιμορφούμενους, που μπορούν να εργαστούν αυτόνομα και εντατικά, με τους δικούς τους ρυθμούς μάθησης, ώστε να ανταπεξέλθουν σε ασύγχρονη διδασκαλία με εμπλουτισμένο και απαιτητικό περιεχόμενο. Αν και τα Προγράμματα έχουν σχεδιαστεί για το ευρύ κοινό με τη φιλοσοφία και τις αρχές της διά βίου μάθησης, απευθύνονται σε εκπαιδευτικούς όλων των ειδικοτήτων, κοινωνικούς επιστήμονες, εργαζόμενους στην υγεία και στην πρόνοια, ειδικούς της ψυχικής υγείας, σε φοιτητές, σε γονείς και σε ανθρώπους, που θέλουν να διευρύνουν τους γνωστικούς τους ορίζοντες αναφορικά με τα μοντέλα της συμβουλευτικής και της εκπαιδευτικής παρέμβασης, την παροχή υποστήριξης στο σχολικό και οικογενειακό πλαίσιο και γενικότερα τον εφοδιασμό με ισχυρό συγκριτικό πλεονέκτημα στην αγορά εργασίας.

Διδάσκοντες

Οι διδάσκοντες επιλέγονται από το Κέντρο δια Βίου Μάθησης του Πανεπιστημίου Αιγαίου κατόπιν αυστηρής επιλογής μέσω των ακαδημαϊκών κριτηρίων και κανονισμών που έχει θεσπίσει.

Προσδοκώμενα Μαθησιακά Αποτελέσματα

ΣΕ ΕΠΙΠΕΔΟ ΓΝΩΣΕΩΝ

Η κατάκτηση της γνώσης των ιδιαιτεροτήτων της ελληνικής
Η γνώση του βασικού μηχανισμού της ελληνικής
Η κατανόηση των βασικών μοντέλων διδασκαλίας

ΣΕ ΕΠΙΠΕΔΟ ΙΚΑΝΟΤΗΤΩΝ

Η ικανότητα υιοθέτησης και εφαρμογής αποτελεσματικού διδακτικού μοντέλου
Η ικανότητα διδασκαλίας σε αλλόγλωσσους μαθητές

ΣΕ ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΤΑΣΕΩΝ

Η κατάκτηση της γνώσης των ιδιαιτεροτήτων της ελληνικής
Η γνώση του βασικού μηχανισμού της ελληνικής
Η κατανόηση των βασικών μοντέλων διδασκαλίας

Διδακτικές Ενότητες

ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 1: Ιστορία και εξέλιξη της ελληνικής γλώσσας – Όψεις της Γλώσσας Γλωσσική Διδασκαλία σε παιδιά.-εστίαση στον ειδικό μαθητικό πληθυσμό (πρόσφυγες-μετανάστες)

ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 2: Κοινωνικές νόρμες για τη σχολική ενσωμάτωση και συνεκπαίδευση αλλογενών – Στοιχεία Διαπολιτισμικής Εκπαίδευσης-χαρακτηριστικά και ανάγκες μεταναστών και προσφύγων μαθητών

ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 3: Διαχείριση πολιτισμικής τάξης

ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 4: Σχεδιασμός και διαχείριση μαθήματος διδασκαλίας της ελληνικής

ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 5: 
Θέματα αξιολόγησης – Η Αξιολόγηση στην Ελληνική ως Δεύτερη/ξένη Γλώσσα

ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 6: Εισαγωγή στη Μεθοδολογία Έρευνας των Κοινωνικών Επιστημών

ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 7: Ενδυνάμωση δεξιοτήτων σε συνεργαζόμενους φορείς ή εργασία και μεθοδολογία έρευνας

Μεθοδολογία

  • Διεξάγεται αποκλειστικά με την Εξ Αποστάσεως μέθοδο εκπαίδευσης e-learning (σύγχρονη και ασύγχρονη τηλεκατάρτιση)
  • Συνεχής ανατροφοδότηση των αποριών, ερωτημάτων και διευκρινήσεων από τον υπεύθυνο εκπαιδευτή μέσω email
  • Περιλαμβάνει εκπαιδευτικό εγχειρίδιο, πρόσθετο επιμορφωτικό εκπαιδευτικό υλικό, οπτικοακουστικό υλικό, επιστημονικά άρθρα, διπλωματικές εργασίες, διδακτορικές διατριβές και σχετική βιβλιογραφία.
  • Η τελική αξιολόγηση του σεμιναρίου περιλαμβάνει την εκπόνηση τελικής εργασίας, την υλοποίηση σύντομων εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων και αυτοαξιολογήσεων ανά θεματική ενότητα του σεμιναρίου
Διδασκαλία της Ελληνικής ως Δεύτερης Ξένης Γλώσσας

Διάρκεια Μαθημάτων

Η χρονική διάρκεια των μαθημάτων είναι
600 ωρών (12 μήνες)

Κόστος

Το κόστος των μαθημάτων είναι 650 € (από 800€)
το οποίο αποπληρώνεται σε
350€ προκαταβολή και 2 δόσεις των 150 €

ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΕΩΣ 15 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ

Ξεκινήστε Σήμερα.

Με δύο κέντρα εκπαίδευσης, ένα στη Δράμα και ένα στον Άγιο Αθανάσιο, είμαστε δίπλα σας σε κάθε εκπαιδευτικό στόχο σας!