ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ

Eλεγκτής Ασφαλείας (X-Ray Screener)

Κατακτήστε τους στόχους σας που θα σας οδηγήσουν σε νέα μονοπάτια!

Σκοπός του προγράμματος

To σεμινάριο εξασφαλίζει μια επιπλέον εξειδίκευση στην εξασφάλιση των απαραίτητων γνώσεων για τη σωστή χρήση των τεχνικών μέσων που διατίθενται και συγκεκριμένα ανιχνευτές x-ray αποσκευών, φορητούς ανιχνευτές μετάλλων και μαγνητικές πύλες.

Συνδυάζεται η εκπαίδευση στα παραπάνω αντικείμενα με πρακτικοποιημένη θεωρία και εξάσκηση με μεγάλο πλήθος υπόπτων εικόνων μέσω προσομοιωτή.

Θεματικές Ενότητες

  • Σκοπός – αναγκαιότητα σεμιναρίου
  • Ύποπτα γενικά αντικείμενα
  • Επικίνδυνοι φάκελοι/Δέματα
  • Έλεγχος ασφάλειας – Μέθοδοι αναγνώρισης ύποπτων αντικειμένων.
  • Βασικά στοιχεία αυτοσχέδιου εκρηκτικού μηχανισμού-Διαδικασία ελέγχου / Ενέργειες)
  • Ακτινοσκοπικές συσκευές. Γενικά περί ακτινοσκοπικών συσκευών ελέγχου αλληλογραφίας, δεμάτων, χειραποσκευών και αποσκευών (Σκοπός – Αρχές λειτουργίας – Ακτίνες Χ / Ακτινοπροστασία – Έργο των χειριστών)
  • Μαγνητικές πύλες (Σκοπός – Αρχή λειτουργίας – Πως γίνεται ο έλεγχος)
  • Ακτινοσκοπικό μηχάνημα ασφάλειας για τον έλεγχο αλληλογραφίας (Αρχή λειτουργίας-Ακτίνες Χ / Ακτινοπροστασία).

Η παραπάνω εκπαίδευση πραγματοποιείται:

Σε 6 ώρες – θεωρητικής  κατάρτισης (εισήγηση, προβολή ΡΡ, συζήτηση)  και σε

6 ώρες πρακτικοποιημένης θεωρίας βασισμένη σε εικόνες x-ray πραγματικές εμπειρίες, καθώς και εξάσκηση με προσομοιωτή (επίδειξη από εισηγητή και προσωπική εξάσκηση από τους καταρτιζόμενους).

Τρόπος Παρακολούθησης

Η εκπαίδευση πραγματοποιείται εξ ολοκλήρου εξ αποστάσεως στο χώρο σας, μέσω σύγχρονου e-learning, όπου οι υποψήφιοι απαιτείται να διαθέτουν μόνο Η/Υ με camera – ακουστικά-μικρόφωνο και internet στο χώρο τους.