ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ

Εκπαίδευση Αρχιφυλάκων – Εποπτών

Κατακτήστε τους στόχους σας που θα σας οδηγήσουν σε νέα μονοπάτια!

Περιγραφή του προγράμματος

Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα «Αρχιφυλάκων – Εποπτών» στηρίζει τη φιλοσοφία του σε μία ολοκληρωμένη σύγχρονη κατάρτιση, ώστε να έχει τη δυνατότητα το κάθε στέλεχος και εργαζόμενος που ασχολείται με την ιδιωτική ασφάλεια να ανταποκρίνεται στα καθήκοντα και αρμοδιότητές του με επαγγελματική επάρκεια.

Το σεμινάριο έχει ως σκοπό τη συμμετοχή των καταρτιζόμενων στις εξετάσεις πιστοποίησης του ΕΟΠΠΕΠ και του ΚΕΜΕΑ.

Οι εκπαιδευτές του συγκεκριμένου προγράμματος είναι ειδικοί επιστήμονες στο χώρο της ασφάλειας, διαθέτουν πολύχρονη επαγγελματική εμπειρία στο συγκεκριμένο χώρο, με πιστοποίηση από ΕΟΠΠΕΠ και ΚΕΜΕΑ.

Το εκπαιδευτικό σεμινάριο αναφέρεται σε διήμερη εκπαίδευση (12 διδακτικών ωρών) που διενεργείται μέσω e-learning (εξ’ αποστάσεως εκπαίδευση) και περιλαμβάνει θεωρία και πρακτική μέσα από ασκήσεις, μελέτες περίπτωσης, αξιολόγηση, παιχνίδι ρόλων, προβολή βίντεο, παρουσιάσεων σε όλα τις θεματικές ενότητες που απαιτεί η συγκεκριμένη θέση στην ιεραρχία της ΙΕΠΥΑ.

Ποιοί έχουν δικαίωμα συμμετοχής στο πρόγραμμα

Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα απευθύνεται σε άτομα τα οποία:

 • Είναι εργαζόμενοι σε ΙΕΠΥΑ με καθήκοντα Αρχιφυλάκων ή Εποπτών και επιθυμούν την κατάρτιση ή επανακατάρτισή τους.
 • Είναι εργαζόμενοι σε ΙΕΠΥΑ ως προσωπικό φύλαξης και προσδοκούν να εξελιχθούν επαγγελματικά ως Αρχιφύλακες-Επόπτες.
 • Είναι άτομα που διαθέτουν Άδεια Εργασίας Προσωπικού ΙΕΠΥΑ και επιθυμούν να ενισχύσουν το βιογραφικό τους σημείωμα, προκειμένου να ενταχθούν πιο εύκολα στον επαγγελματικό κλάδο της Ιδιωτικής Ασφάλειας.

Θεματικές Ενότητες

 • Νομοθετικό πλαίσιο
 • Ηγεσία
 • Δεξιότητες επαγγελματικής και προσωπικής ανάπτυξης
 • Επικοινωνία
 • Διαχείριση κρίσεων
 • Καθήκοντα
 • Προφίλ
 • Αλφαβητάρι Αρχιφύλακα-Επόπτη (σε νομικό, επαγγελματικό και επιχειρησιακό επίπεδο)