Πανελλήνιος γραπτός διαγωνισμός ΑΣΕΠ
(Προκήρυξη 2Γ/2022)

Προετοιμάσου κατάλληλα για την επιτυχία σου τους γραπτούς διαγωνισμούς του ΑΣΕΠ που έρχονται!

Σύμφωνα με τα νέα δεδομένα, το σύστημα προσλήψεων προσωπικού στον Δημόσιο Τομέα άλλαξε και ενισχύεται ακόμα περισσότερο ο ρόλος του Α.Σ.Ε.Π. (Ανώτατο Συμβούλιο Επιλογής Προσωπικού). Με την τελευταία νομοθεσία ως κεντρική διαδικασία προσλήψεων ο Πανελλήνιος γραπτός διαγωνισμός θα διενεργείται τουλάχιστον μία φορά κάθε δύο έτη. Αφορά  θέσεις μόνιμου προσωπικού Π.Ε (Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης)  και Τ.Ε. (Τεχνολογικής Εκπαίδευσης). Στον γραπτό διαγωνισμό δεν υπάρχει όριο ηλικίας.

Αιτηση για την προκηρυξη ασεπ 2γ/2022

 • Η αίτηση συμμετοχής στο Α.Σ.Ε.Π., γίνεται αποκλειστικά μέσω του διαδικτυακού του τόπου. Ο Εκπαιδευτικός Όμιλος Προσανατολισμός αναλαμβάνει την επιτυχή ολοκλήρωση της αίτησής σας.

  Η προθεσμία υποβολής των ηλεκτρονικών αιτήσεων συμμετοχής αρχίζει στις 2 Δεκεμβρίου ημέρα Παρασκευή και ώρα 08:00 και λήγει στις 20 Δεκεμβρίου 2022, ημέρα Τρίτη και ώρα 14:00.

Blue Navy Olive & Gray Simple Travel Promotion Flyer (2)

Ο Πανελλήνιος Γραπτός Διαγωνισμός περιλαμβάνει:

Ο πανελλήνιος γραπτός διαγωνισμός περιλαμβάνει τα εξής δύο (2) μαθήματα/δοκιμασίες:

 α) εξέταση γνώσεων που αφορά στην αξιολόγηση γνώσεων γενικού περιεχομένου, που κρίνεται απαραίτητο ή χρήσιμο να έχουν οι υποψήφιοι για να ανταποκριθούν στα καθήκοντά τους.

β) δοκιμασία δεξιοτήτων και εργασιακής αποτελεσματικότητας όπου αξιολογούνται, ιδίως, δεξιότητες γλωσσικού και αριθμητικού συλλογισμού, δεξιότητες ανάλυσης, επίλυσης προβλημάτων και ιεράρχησης προτεραιοτήτων στον χώρο εργασίας, καθώς και χαρακτηριστικά που συνδέονται με την αποτελεσματικότητα και την ποιότητα στην εργασία.

 Η βαθμολογία των υποψηφίων σταθμίζεται με τους ακόλουθους συντελεστές βαρύτητας:

 1. εξέταση γνώσεων: 50%
 2. δοκιμασία δεξιοτήτων και εργασιακής αποτελεσματικότητας: 50%

Τρόπος εξέτασης των εξετάσεων

Η βαθμολόγηση των μαθημάτων/δοκιμασιών, γίνεται με ηλεκτρονική ανάγνωση των απαντητικών φύλλων μέσω οπτικοηλεκτρονικού σαρωτή (scanner-ΟCR) με βάση τις προκαθορισμένες, από την Κεντρική Επιτροπή Διαγωνισμού, απαντήσεις.

Η βαθμολογία της γραπτής διαδικασίας ορίζεται σε κλίμακα από 1-100 και η βάση της βαθμολογίας είναι πενήντα πέντε (55) μονάδες για κάθε μάθημα/δοκιμασία κάτω της οποίας ο υποψήφιος θεωρείται μη επιτυχών.

 Βαθμός του εξεταζόμενου μαθήματος/δοκιμασίας είναι το άθροισμα των βαθμών όλων των ορθών απαντήσεων ως προς το σύνολό τους και ανάγεται σε κλίμακα βαθμολογίας 1-100

μεθοδοσ διαξαγωγησ

 • Η ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΘΑ ΔΙΕΞΑΧΘΕΙ ΜΕ ΤΗΝ ΜΕΘΟΔΟ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ  ΑΠΟ ΑΠΟΣΤΑΣΗ  (e-learning) και περιλαμβάνει:

  • Εξ αποστάσεως εκπαίδευση με μεθόδους ασύγχρονης εκπαίδευσης, μελέτη διδακτικού υλικού. -με την εκπαιδευτική  πλατφόρμα MOODLE
  • σύγχρονη On-line τηλεκπαίδευση,- ZOOM
  • Εβδομαδιαίο Φόρουμ συζήτησης, ερωτήσεις -απαντήσεις

  Στην Εκπαίδευση συμμετέχουν καταξιωμένοι εκπαιδευτές  με Μεταπτυχιακούς και Διδακτορικούς τίτλους σπουδών

  Διάρθρωση του προγράμματος εκπαίδευσης

  ΣΥΝΟΛΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 250 ΩΡΕΣ

  α)  Γνώσεις  Γενικού Περιεχομένου 

  ΔΙΑΡΚΕΙΑ 5 Εβδομάδες / Ενότητες
  Σύνολο 125 ώρες

  (25 ώρες σύγχρονη ON-LINE τηλεκπαίδευση  & 100 ώρες μελέτη διδακτικού υλικού- ΤΕΣΤ- ΦΟΡΟΥΜ συζήτησης)

  Η διάρθρωση είναι η παρακάτω

  1η Εβδομάδα/Ενότητα

  • Το ισχύον ελληνικό Σύνταγμα- Ιεραρχία κανόνων δικαίου
  • Θεμελιώδη Δικαιώματα

  2η Εβδομάδα/Ενότητα

  • Όργανα του Κράτους –Οργάνωση της Διοίκησης
  • Πολιτικά Όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης
  • Δημόσια Πολιτική

  3η Εβδομάδα/Ενότητα

  • Λειτουργία της Δημόσιας Διοίκησης
  • Ψηφιακή διακυβέρνηση (ν. 4727/2020 όπως ισχύει)

  4η Εβδομάδα/Ενότητα

  • Μακροοικονομικά μεγέθη και Εθνικοί Λογαριασμοί

  5η Εβδομάδα/Ενότητα

  • Δημοσιονομική Πολιτική
  • Οικονομική Ανάπτυξη και Μεγέθυνση

  β) δοκιμασία δεξιοτήτων και εργασιακής αποτελεσματικότητας

  ΔΙΑΡΚΕΙΑ 5 Εβδομάδες / Ενότητες            Σύνολο 125 ώρες

  ( 25 ώρες σύγχρονη ON-LINE τηλεκπαίδευση  & 100 ώρες μελέτη διδακτικού υλικού- ΤΕΣΤ- ΦΟΡΟΥΜ συζήτησης )

  Η διάρθρωση είναι η παρακάτω

  6η Εβδομάδα/Ενότητα

  • δεξιότητες γλωσσικού συλλογισμού

  7η Εβδομάδα/Ενότητα

  • δεξιότητες αριθμητικού συλλογισμού

  8η Εβδομάδα/Ενότητα

  • δεξιότητες αριθμητικού συλλογισμού

  9η Εβδομάδα/Ενότητα

  • δεξιότητες ανάλυσης, επίλυσης προβλημάτων και ιεράρχησης προτεραιοτήτων στον χώρο εργασίας, καθώς και χαρακτηριστικά που συνδέονται με την αποτελεσματικότητα και την ποιότητα στην εργασία.

  10η Εβδομάδα/Ενότητα

  • δεξιότητες ανάλυσης, επίλυσης προβλημάτων και ιεράρχησης προτεραιοτήτων στον χώρο εργασίας, καθώς και χαρακτηριστικά που συνδέονται με την αποτελεσματικότητα και την ποιότητα στην εργασία.

ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Για να εκδηλώσετε το ενδιαφέρον σας για την επιτυχή ολοκλήρωση της αίτησής σας στο ΑΣΕΠ αλλά και την προετοιμασία σας για το γραπτό διαγωνισμό που ακολουθεί, μπορείτε να συμπληρώσετε την παρακάτω φόρμα επικοινωνίας.

Ξεκινήστε Σήμερα

Με δύο κέντρα εκπαίδευσης, ένα στη Δράμα και ένα στον Άγιο Αθανάσιο, είμαστε δίπλα σας σε κάθε εκπαιδευτικό στόχο σας!