ΛΙΓΑ ΛΟΓΙΑ ΓΙΑ ΕΜΑΣ

Ο Εκπαιδευτικός Όμιλος Προσανατολισμός ιδρύθηκε τον Νοέμβριο του 2004. Βρίσκεται στη Δράμα, με 3 δομές, δύο στο Κέντρο της Δράμας ( 1η Δομή: Μακρυγιάννη 3- 2η Δομή: Δοϊράνης 26) και μια στο Δήμο Δοξάτου.

Είναι Κέντρο Δια Βίου Μάθησης Επιπέδου 2 πιστοποιημένο από τον Εθνικό Οργανισμό Πιστοποίησης Προσόντων και Επαγγελματικού Προσανατολισμού (Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.), με ειδικό κωδικό αριθμό 2000454, με αποτέλεσμα την υλοποίηση και διαχείριση προγραμμάτων κατάρτισης σε ανέργους, όπως χρηματοδοτούμενων προγραμμάτων ΕΣΠΑ Voucher και Κοινωφελούς Εργασίας.

Επιπρόσθετα, προσφέρει μια ολοκληρωμένη σειρά από προγράμματα Σπουδών τα οποία έχουν δομηθεί και σχεδιαστεί με τέτοιο τρόπο ώστε να πληρούν τις απαιτήσεις της αγοράς εργασίας και προσαρμόζονται στις νέες τάσεις και συνθήκες του επιχειρηματικού περιβάλλοντος, όπως Προπτυχιακά, Μεταπτυχιακά και Διδακτορικά προγράμματα εξ αποστάσεως Εκπαίδευσης με Αναγνωρισμένα από τον ΔΟΑΤΑΠ Πανεπιστήμια της Κύπρου, Πιστοποιήσεις Πληροφορικής,  Επιμορφωτικά Σεμινάρια, Αγγλικά για Ενήλικες, Συμβουλευτικές Υπηρεσίες για επιχειρήσεις, Επαγγελματικό Προσανατολισμό και Φροντιστηριακές υπηρεσίες.

Ο Εκπαιδευτικός Όμιλος Προσανατολισμός ακολουθώντας τις νέες συνθήκες της εποχής και στα πλαίσια του ψηφιακού μετασχηματισμού, έχει τη δυνατότητα να παρέχει εξ αποστάσεων εκπαίδευση διαθέτοντας ψηφιακή πλατφόρμα και νέα εκπαιδευτικά μέσα, σε πραγματικό ή μη πραγματικό χρόνο.

Παράλληλα, έχει υιοθετήσει μια σειρά ενεργειών Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης που αποσκοπούν στην αντιμετώπιση κοινωνικών και περιβαλλοντικών ζητημάτων.

Επιπλέον, Ο Εκπαιδευτικός Όμιλος Προσανατολισμός είναι πιστοποιημένος κατά ISO 9001:2015 που επιβεβαιώνει έμπρακτα το υψηλής ποιότητας επίπεδο υπηρεσιών και κατά ISO 27001:2013 και 27701:2019 που διασφαλίζει ότι συμμορφώνεται σύμφωνα με τις καλύτερες πρακτικές ασφάλειας για τη διασφάλιση των επιχειρηματικών πληροφοριών.

Το ανθρώπινο δυναμικό του αποτελείται από έμπειρους, άρτια καταρτισμένους και εξειδικευμένους εργαζόμενους καθώς και καταξιωμένους εκπαιδευτές για την υλοποίηση των εκπαιδευτικών προγραμμάτων.

Για οποιαδήποτε πληροφορία μπορείτε να μας καλέσετε στο 2521400219 ή να συμπληρώσετε την παρακάτω φόρμα:

Ξεκινήστε Σήμερα.

Με δύο κέντρα εκπαίδευσης, ένα στη Δράμα και ένα στον Άγιο Αθανάσιο, είμαστε δίπλα σας σε κάθε εκπαιδευτικό στόχο σας!