Μαθητές Δημοτικού

Οι μικροί μας ήρωες!

Υπεύθυνη του προγράμματος : Σμπρίνη Βασιλική, Ειδική Παιδαγωγός, κάτοχος Μεταπτυχιακού Διπλώματος στην Ειδική Εκπαίδευση

Πρόγραμμα καθημερινής μελέτης

After school

Μαθαίνουμε στα παιδιά να μελετούν μόνα τους και να αναπτύσσουν κριτικό τρόπο σκέψης και έκφρασης

Υποστηρίζουμε παιδιά με μαθησιακές δυσκολίες

Ενημερώνουμε τους γονείς σε καθημερινή βάση για την απόδοση του μαθητή

Αξιοποιούμε σωστά το χρόνο τους γιατί μελετούν σε ένα ευχάριστο περιβάλλον απερίσπαστα και αποδοτικά

Θέτουμε τις σωστές βάσεις για το μέλλον τους

Ολιγομελή τμήματα

Χώροι υψηλής ποιότητας και ασφάλειας

100% Παιδαγωγικό περιβάλλον

Τι είναι η σχολική μελέτη

Η Σχολική Μελέτη είναι ένα πρόγραμμα μελέτης και εμπλουτισμού γνώσεων για μαθητές Δημοτικού στο οποίο επιτυγχάνεται η καθημερινή προετοιμασία σε όλα τα σχολικά μαθήματα τις επόμενης μέρας.

Πώς γίνεται η σχολική μελέτη

Οι μαθητές έρχονται στο χώρο μας καθημερινά με τα βιβλία τους και κάθε μαθητής με τη βοήθεια των δασκάλων μελετά τα μαθήματα που έχει για την επόμενη μέρα στο σχολείο.

Οι εξειδικευμένοι μας εκπαιδευτικοί, αφού εξηγήσουν το μάθημα και οργανώσουν το διάβασμα του παιδιού, επεμβαίνουν όταν κάποιος μαθητής χρειαστεί τη βοήθειά τους. Στο τέλος ελέγχουν και βοηθούν το κάθε παιδί ξεχωριστά για το αν έχει κατανοήσει τα μαθήματά του και εάν έχει λύσει σωστά τις ασκήσεις του για το σχολείο.

Στόχος της σχολικής μελέτης

Στόχος μας είναι οι μαθητές να συστηματοποιήσουν τη μελέτη τους, να μάθουν να διαβάζουν σε συγκεκριμένο χρόνο και με συγκεκριμένο τρόπο και πάνω απ’ όλα η προσπάθεια τους να στέφεται με επιτυχία.

Που απευθύνεται;

  • Σε μαθητές Δημοτικού από Α’ έως ΣΤ’ τάξη.
  • Σε μαθητές με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες και μαθησιακές δυσκολίες
  • Σε γονείς που εργάζονται και δεν έχουν χρόνο για να διαβάσουν τα παιδιά τους.

Ποιοι διδάσκουν;

Πτυχιούχοι Δάσκαλοι Παιδαγωγικού Τμήματος, ειδικός Παιδιαγωγός στην Ειδική Εκπαίδευση και Καθηγητές Μέσης εκπαίδευσης (μαθηματικός- φυσικός -φιλόλογος).

Ποιο είναι το πρόγραμμα;

5 φορές την εβδομάδα από 2 ή 3 ώρες ημερησίως.

Καθ’ όλη τη διάρκεια της εκπαιδευτικής διαδικασίας ο εκπαιδευτικός βρίσκεται κοντά σε κάθε μαθητή για ενίσχυση και επίβλεψη.

Τα παιδιά κοντά μας…​

  • μαθαίνουν να «μαθαίνουν»
  • συστηματοποιούν το διάβασμά τους και μελετούν μεθοδικά
  • μαθαίνουν να συγκεντρώνουν τη μελέτη τους σε συγκεκριμένο χρόνο
  • μαθαίνουν να προσεγγίζουν τη γνώση με κριτικό πνεύμα
  • καλλιεργούν την κοινωνικότητά τους
  • γίνονται καλύτεροι μαθητές και αγαπούν το σχολείο!
Οι μαθητές τελειώνουν νωρίς τα μαθήματά τους και έχουν περισσότερο ελεύθερο χρόνο στη διάθεσή τους για παιχνίδι και δημιουργική απασχόληση με την οικογένεια.

Ξεκινήστε Σήμερα.

Με δύο κέντρα εκπαίδευσης, ένα στη Δράμα και ένα στον Άγιο Αθανάσιο, είμαστε δίπλα σας σε κάθε εκπαιδευτικό στόχο σας!