Μαθητές Γυμνασίου

Με στόχους και όνειρα!

Λειτουργούν προγράμματα προετοιμασίας και βοήθειας για όλες τις τάξεις του Γυμνασίου.

Πρόγραμμα γυμνασίου

Είναι γεγονός ότι στο Γυμνάσιο οι περισσότεροι μαθητές έχουν πολλές δραστηριότητες (ξένες γλώσσες, αθλητισμός κ.λπ.) και δε δίνουν στα σχολικά μαθήματα την πρέπουσα σημασία. Δηλώνουν την πρόθεσή τους να ασχοληθούν σοβαρά με τα σχολικά μαθήματα στο Λύκειο, αντίληψη που ενισχύεται και από τους υψηλούς προφορικούς βαθμούς που έχουν στο Γυμνάσιο. 

Αρκετοί μαθητές όμως συναντούν σοβαρές δυσκολίες στο Λύκειο. Ο λόγος είναι ότι δεν έχουν αναπτύξει επαρκώς την αφαιρετική και συνθετική σκέψη που απαιτείται στα Μαθηματικά και τη Φυσική και παρουσιάζουν σοβαρές αδυναμίες στην έκφραση και στην ορθή χρήση της ελληνικής γλώσσας.

Το πρόγραμμα του φροντιστηρίου μας  για το Γυμνάσιο αποσκοπεί στην αφομοίωση των απαιτούμενων γνώσεων στα Μαθηματικά, τη Φυσική, τα Νέα και τα Αρχαία Ελληνικά και διασφαλίζει την ομαλή μετάβαση από το Γυμνάσιο στο Λύκειο.

Τμήματα & Προγράμματα

Στον ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟ, ειδικά για το Γυμνάσιο λειτουργούν μικρά τμήματα (4-6 μαθητών) που σχηματίζονται με βάση τις ανάγκες αλλά και τους στόχους των μαθητών. Έτσι μέσα από την άμιλλα των μαθητών του τμήματος ο καθένας επωφελείται και από τις γνώσεις των άλλων.

Υπάρχει ιδιαίτερα συχνή επικοινωνία και συνεργασία με τους γονείς για την παρακολούθηση της προόδου των μαθητών και την ενίσχυσή τους σε μαθησιακό και ψυχολογικό επίπεδο.

«Μάθημα στο τραπέζι»

Διδάσκουμε με συγκριτικό πλεονέκτημα το μάθημα στο τραπέζι, μία πρωτοποριακή μέθοδο διδασκαλίας γύρω από ένα ελλειπτικό τραπέζι, με τον καθηγητή στο κέντρο δίπλα στους μαθητές.

Με τον τρόπο αυτό, εσύ και οι συμμαθητές σου συνεργείτε σε μία δυναμική ομάδα με κοινό της στόχο τη γνώση και την επιτυχία.

Εβδομαδιαίο πρόγραμμα

Γ’ Γυμνασίου

ΜαθήματαΏρες
Μαθηματικά3
Φυσική1
Αρχαία Ελληνικά1
Νέα Ελληνικά1,5
Σύνολο6,5
Διαγώνισμα2

Β’ Γυμνασίου

ΜαθήματαΏρες
Μαθηματικά2
Φυσική1
Αρχαία Ελληνικά1
Νέα Ελληνικά1,5
Σύνολο5,5
Διαγώνισμα2

Α’ Γυμνασίου

ΜαθήματαΏρες
Μαθηματικά2
Αρχαία Ελληνικά1
Νέα Ελληνικά1,5
Σύνολο4,5
Διαγώνισμα2

Στόχος μας είναι...

  • η εμπέδωση των γνώσεων στα βασικά μαθήματα
  • να θέσουμε τις βάσεις για τις επόμενες τάξεις και κυρίως για το Λύκειο
  • η ενίσχυση του ενδιαφέροντός τους για τη γνώση και την επιστήμη
  • η ανάπτυξη του τρόπου σκέψης των παιδιών

Πρόγραμμα καθημερινής μελέτης

Μαθαίνουμε στα παιδιά να μελετούν μόνα τους και να αναπτύσσουν κριτικό τρόπο σκέψης και έκφρασης

Υποστηρίζουμε παιδιά με μαθησιακές δυσκολίες

Ενημερώνουμε τους γονείς σε καθημερινή βάση για την απόδοση του μαθητή

Αξιοποιούμε σωστά το χρόνο τους γιατί μελετούν σε ένα ευχάριστο περιβάλλον απερίσπαστα και αποδοτικά

Θέτουμε τις σωστές βάσεις για το μέλλον τους

Ολιγομελή τμήματα

Χώροι υψηλής ποιότητας και ασφάλειας

100% Παιδαγωγικό περιβάλλον

Οι εξειδικευμένοι μας εκπαιδευτικοί, αφού εξηγήσουν το μάθημα και οργανώσουν το διάβασμα του παιδιού, επεμβαίνουν όταν κάποιος μαθητής χρειαστεί τη βοήθειά τους. Στο τέλος ελέγχουν και βοηθούν το κάθε παιδί ξεχωριστά για το αν έχει κατανοήσει τα μαθήματά του και εάν έχει λύσει σωστά τις ασκήσεις του για το σχολείο.

Ξεκινήστε Σήμερα.

Με δύο κέντρα εκπαίδευσης, ένα στη Δράμα και ένα στον Άγιο Αθανάσιο, είμαστε δίπλα σας σε κάθε εκπαιδευτικό στόχο σας!