Φοιτητικές εργασίες

Σε πολλές περιπτώσεις, η αξιολόγηση του σπουδαστή πραγματοποιείται με την συγγραφή εργασιών σε σχετικό με το επιστημονικό πεδίο θέμα.

Εργασίες Εξαμήνου

 • Βιβλιογραφική Ανασκόπηση
 • Ερευνητική Εργασία (Ποσοτική Έρευνα, Ποιοτική Έρευνα, Μελέτη Περίπτωσης)
 • Ανάλυση Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων
 • Επίλυση Ασκήσεων
 • Περίληψη Άρθρου και Βιβλίου
 • Ανασκόπηση Άρθρων, Βίντεο, Ταινίας
 • Κριτική Ανάλυση και Αποδελτίωση Άρθρων/Ερευνών

Πτυχιακές Εργασίες

 • Βιβλιογραφική Ανασκόπηση
 • Ερευνητική Πτυχιακή Εργασία (Ποσοτική Έρευνα, Ποιοτική Έρευνα, Μελέτη Περίπτωσης, Ανάλυση Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων)
 • Εύρεση Βιβλιογραφίας (από έγκριτες ηλεκτρονικές πηγές)
 • Παρουσίαση Πτυχιακής Εργασίας (βάσει των κανόνων σύνταξης επιστημονικών παρουσιάσεων)

Διπλωματικές Εργασίες

 • Βιβλιογραφική Ανασκόπηση
 • Ερευνητική Διπλωματική Εργασία (Ποσοτική Έρευνα, Ποιοτική Έρευνα, Μελέτη Περίπτωσης, Ανάλυση Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων)
 • Καθοδήγηση στην επιλογή θέματος Διπλωματικής Εργασίας
 • Σύνταξη Ερευνητικής Πρότασης
 • Εύρεση Βιβλιογραφίας
 • Παρουσίαση Διπλωματικής Εργασίας

Στατιστικές Αναλύσεις

 • Μεθοδολογία / Σχεδιασμός Έρευνας
 • Κατασκευή Ερωτηματολογίων
 • Συλλογή των δεδομένων της έρευνας
 • Επεξεργασία και ανάλυση δεδομένων
 • Παρουσίαση των αποτελεσμάτων
 • Συζήτηση για την εφαρμογή/ανάλυση δεδομένων
1.Ζητείστε ΔΩΡΕΑΝ κοστολόγηση της εργασίας σας!
Συμπληρώστε τη φόρμα εκδήλωσης ενδιαφέροντος και δώστε μας όσο το δυνατόν περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με την εργασίας σας ώστε να την αξιολογήσουν οι εξειδικευμένοι συνεργάτες μας!
2.Αξιολόγηση της εργασίας σας!
Οι λεπτομέρειες της εργασίας που μας έχετε δώσει θα εξεταστούν από τους εξειδικευμένους συνεργάτες μας!
3.Λαμβάνεται την προσφορά μας στο email σας!
Κατόπιν υποβολής του αιτήματος δωρεάν κοστολόγησης θα στείλουμε στο e-mail σας την προσφορά μας. Στην περίπτωση που μας αναθέσετε περισσότερες από μια εργασίες, η έκπτωση σε αυτές αυξάνεται!
4.Αποδοχή της προσφοράς μας και ανάληψη της εργασίας!
Κατόπιν αποδοχής της προσφοράς μας θα σας στείλουμε τις απαιτούμενες πληροφορίες για τη διαδικασία συνεργασίας και τους αριθμούς των τραπεζικών λογαριασμών για την κατάθεση της προκαταβολής.
5.Έλεγχος της εργασίας για λογοκλοπή!
Πραγματοποιούμε τον απαιτούμενο έλεγχο για λογοκλοπή με ένα εξελιγμένο τεχνολογικά λογισμικό.
6.Ολοκλήρωση της εργασίας σας!
Έπειτα από την αποπληρωμή της εργασίας σας, σας την αποστείλουμε στο e-mail σας. Κατόπιν παράδοσης του έργου δεσμευόμαστε να προβούμε σε ΔΩΡΕΑΝ διορθώσεις βάσει των υποδείξεων του καθηγητή σας.

Είδη εργασιών

Εργαστηριακές

Υποστηρικτικές μαθήματος – βαθμολογίας

Προαπαιτούμενες για την συμμετοχή σε εξετάσεις

Διπλωματικές

Πτυχιακές

Δημοσίευση άρθρου σε επιστημονικό περιοδικό

Οι εργασίες αυτές μπορεί να είναι σε προπτυχιακό επίπεδο, σε μεταπτυχιακό επίπεδο ή ακόμα και σε επίπεδο διδακτορικών σπουδών

Βοήθεια μπορεί να δοθεί στην…

Μεθοδολογία εύρεσης βιβλιογραφίας

Προσέγγιση του θέματος

Κατάρτιση του σχεδιαγράμματος της εργασίας

Στατιστική μελέτη και έρευνα

Διανομή ερωτηματολογίων

Αποδελτίωση υλικού

Εκμάθηση ειδικών προγραμμάτων (πχ στατιστικών πακέτων)

Παροχή συμβουλών και λύσεων σε δύσκολα μέρη της εργασίας

Αποδελτίωση άρθρων και σχετικής βιβλιογραφίας

Δακτυλογράφηση

Μορφοποίηση στο Word

Προετοιμασία της παρουσίασης σε Powerpoint

Υλικοτεχνική υποδομή της παρουσίασης

Δημιουργία εξώφυλλου

Εκτύπωση της εργασίας

Δημοσίευση της στο διαδίκτυο

Εκτύπωση ειδικών πινακίδων (αφορά παρουσιάσεις σε συνέδρια)

Προετοιμασία γραφιστικής μακέτας (αφορά παρουσιάσεις σε συνέδρια)

Οποιαδήποτε ανάγκη εσείς μας καθορίσετε!!!

Εκδηλώστε ενδιαφέρον για την εργασία σας και λάβετε ΔΩΡΕΑΝ ΚΟΣΤΟΛΟΓΗΣΗ!