Φοιτητικές εργασίες

Φοιτητικές εργασίες

Σε πολλές περιπτώσεις, η αξιολόγηση του σπουδαστή πραγματοποιείται με την συγγραφή εργασιών σε σχετικό με το επιστημονικό πεδίο θέμα.

Είδη εργασιών

Εργαστηριακές

Υποστηρικτικές μαθήματος – βαθμολογίας

Προαπαιτούμενες για την συμμετοχή σε εξετάσεις

Διπλωματικές

Πτυχιακές

Δημοσίευση άρθρου σε επιστημονικό περιοδικό

Οι εργασίες αυτές μπορεί να είναι σε προπτυχιακό επίπεδο, σε μεταπτυχιακό επίπεδο ή ακόμα και σε επίπεδο διδακτορικών σπουδών

Βοήθεια μπορεί να δοθεί στην…

Μεθοδολογία εύρεσης βιβλιογραφίας

Προσέγγιση του θέματος

Κατάρτιση του σχεδιαγράμματος της εργασίας

Στατιστική μελέτη και έρευνα

Διανομή ερωτηματολογίων

Αποδελτίωση υλικού

Εκμάθηση ειδικών προγραμμάτων (πχ στατιστικών πακέτων)

Παροχή συμβουλών και λύσεων σε δύσκολα μέρη της εργασίας

Αποδελτίωση άρθρων και σχετικής βιβλιογραφίας

Δακτυλογράφηση

Μορφοποίηση στο Word

Προετοιμασία της παρουσίασης σε Powerpoint

Υλικοτεχνική υποδομή της παρουσίασης

Δημιουργία εξώφυλλου

Εκτύπωση της εργασίας

Δημοσίευση της στο διαδίκτυο

Εκτύπωση ειδικών πινακίδων (αφορά παρουσιάσεις σε συνέδρια)

Προετοιμασία γραφιστικής μακέτας (αφορά παρουσιάσεις σε συνέδρια)

Οποιαδήποτε ανάγκη εσείς μας καθορίσετε!!!

Εκδηλώστε ενδιαφέρον για την εργασία σας και λάβετε ΔΩΡΕΑΝ ΚΟΣΤΟΛΟΓΗΣΗ!

Ξεκινήστε Σήμερα.

Με δύο κέντρα εκπαίδευσης, ένα στη Δράμα και ένα στον Άγιο Αθανάσιο, είμαστε δίπλα σας σε κάθε εκπαιδευτικό στόχο σας!