Φοιτητικά μαθήματα

Τα πανεπιστημιακά μαθήματα απευθύνονται προς σπουδαστές των Ελληνικών ΑΕΙ, ΤΕΙ, ΕΑΠ καθώς και σε σπουδαστές ιδιωτικών και ξένων Πανεπιστημιακών ιδρυμάτων.

Στόχοι ενός φοιτητικού μαθήματος

Κάλυψη της προαπαιτούμενης γνώσης για να μπορεί ο σπουδαστής να ανταποκριθεί στις κυρίως ανάγκες του μαθήματος

Εμπέδωση μεθοδολογίας μελέτης

Κάλυψη της απαιτούμενης ύλης με αποσαφήνιση των δύσκολων και δυσνόητων σημείων της

Βοήθεια στην επίλυση θεμάτων προηγούμενων εξεταστικών περιόδων

Προσομοίωση εξετάσεων με επιλογή επίκαιρων πιθανών θεμάτων

Βοήθεια στην εκπόνηση εργασιών που σχετίζονται με το μάθημα

Επίλυση των θεμάτων της τρέχουσας εξέτασης

Το  μάθημα δεν απευθύνεται μόνο στους αδύναμους ή με ελλείψεις σπουδαστές. Απευθύνεται σε όλους τους σπουδαστές που σκοπό τους έχουν να αποκτήσουν το πτυχίο τους, στην ώρα του και με το μέγιστο δυνατό βαθμό.

Ποια επιστημονικά αντικείμενα καλύπτονται;

Ο εκπαιδευτικός όμιλος διατηρεί την μεγαλύτερη σε έκταση αλλά και ποιότητα βάση δεδομένων επιστημονικών συνεργατών. Οι συνεργαζόμενοι καθηγητές προέρχονται από όλα τα πανεπιστήμια της Ελλάδας και τα βασικά προσόντα τους είναι μεταπτυχιακός ή διδακτορικός τίτλος σπουδών. Σε κάθε ειδικότητα διαθέτουμε την καλύτερη δυνατή λύση και η αμεσότητα στην εξυπηρέτηση είναι ανεξάρτητη από την εξειδίκευση του αντικειμένου που απαιτείται. Με λίγα λόγια καλύπτουμε το 99% των ειδικοτήτων που αυτή τη στιγμή διδάσκονται στα Ελληνικά Πανεπιστημιακά Ιδρύματα.

Πως γίνονται τα μαθήματα;

Τα μαθήματα είναι εκ φύσεως ιδιαίτερα. Καλύπτουν ιδιαίτερες και πολύ εξειδικευμένες ανάγκες και είναι απαραίτητη η προσήλωση του καθηγητή στον κάθε σπουδαστή ξεχωριστά. Μέσα από τα ιδιαίτερα μαθήματα γίνεται πλήρη εκμετάλλευση τόσο του χρόνου του σπουδαστή όσο και της προϋπάρχουσας γνώσης του στο αντικείμενο. Τα μαθήματα εκτελούνται σε διαδοχικά ραντεβού που καθορίζονται με βάση το ωράριο του σπουδαστή και το σύνολο των μαθημάτων προσδιορίζεται από τον σπουδαστή και τον καθηγητή.

Ξεκινήστε Σήμερα.

Με δύο κέντρα εκπαίδευσης, ένα στη Δράμα και ένα στον Άγιο Αθανάσιο, είμαστε δίπλα σας σε κάθε εκπαιδευτικό στόχο σας!