ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ

Εκπαίδευση Εκπαιδευτών Ενηλίκων

Κατακτήστε τους στόχους σας που θα σας οδηγήσουν σε νέα μονοπάτια!

Το σεμινάριο προετοιμασίας περιλαμβάνει:

Προετοιμασία για την γραπτή αξιολόγηση μέσα από την αναλυτική επισκόπηση της τράπεζας των θεμάτων. Κατά τη διαδικασία αυτή μελετώνται ερωτήσεις και απαντήσεις κλιμακούμενης δυσκολίας και από τις εννέα εξεταζόμενες θεματικές ενότητες.

Υποστήριξη στην οργάνωση και παρουσίαση της μικροδιδασκαλίας. Το στάδιο αυτό της προετοιμασίας περιλαμβάνει την αναλυτική μελέτη της δομή της μικροδιδασκαλίας, τη συζήτηση πάνω σε προτεινόμενα θέματα επιλογής και τη διενέργεια προσομοιώσεων, μέσα από τις οποίες οι συμμετέχοντες θα εξασκηθούν στη ορθή διαχείριση του διαθέσιμου χρόνου σε συνδυασμό με την αποτελεσματική χρησιμοποίηση μεθόδων διδασκαλίας και εποπτικών μέσων.

Προετοιμασία για τη διαδικασία της συνέντευξης και της αξιολόγησης της μικροδιδασκαλίας, μέσα από ομαδοσυνεργατικές δραστηριότητες.

Σε ποιους απευθύνεται:

Τo εκπαιδευτικό πρόγραμμα στοχεύει στην προετοιμασία των Εκπαιδευτών μη τυπικής εκπαίδευσης που επιθυμούν να πιστοποιηθούν στις εξετάσεις του ΕΟΠΠΕΠ για την ένταξή τους στους Πίνακες Εκπαιδευτών Ενηλίκων. Το πρόγραμμα απευθύνεται σε φοιτητές-σπουδαστές, πτυχιούχους ΑΕΙ-ΤΕΙ που θέλουν να ασχοληθούν με την εκπαίδευση ενηλίκων, σε εκπαιδευτές Κ.Δ.Β.Μ. Δήμων, σε απόφοιτους δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης με συναφή στο αντικείμενο εργασιακή εμπειρία, σε εκπαιδευτές Σχολών Γονέων, καθώς επίσης και σε όλους τους Εκπαιδευτές που επιθυμούν να βελτιώσουν και να επικαιροποιήσουν τις γνώσεις και τις ικανότητές τους, αφού καλύπτει τις τελευταίες εξελίξεις στο πεδίο της Εκπαίδευσης Ενηλίκων και υλοποιείται εξ ολοκλήρου μέσω βιωματικών και διαδραστικών μεθόδων. 

Σχέδιο χωρίς τίτλο (21)

Περιεχόμενο Προγράμματος / Σεμιναρίου

Το πρόγραμμα / σεμινάριο προετοιμασίας εξετάσεων πιστοποίησης εκπαιδευτικής επάρκειας του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. στοχεύει:

  • στην ολοκληρωμένη προετοιμασία των υποψηφίων γύρω από το εκπαιδευτικό περιεχόμενο των εξετάσεων (θεωρητικό μέρος και μικροδιδασκαλία)
  • στην κατανόηση των ερωτήσεων της τράπεζας δεδομένων του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.
  • στην εξοικείωση των υποψηφίων με την εξεταστική διαδικασία
  • στην εξάσκηση σε περιβάλλον προσομοίωσης εξετάσεων και
  • στην προετοιμασία και την εξάσκηση της παρουσίασης της μικροδιδασκαλίας

Διάρκεια του προγράμματος

Το πρόγραμμα έχει συνολική διάρκεια 160 διδακτικές ώρες που κατανέμονται ως εξής:

  • 144 ώρες ασύγχρονης εκπαίδευσης
  • 16 ώρες σύγχρονης online τηλεκπαίδευσης

Ξεκινήστε Σήμερα

Με δύο κέντρα εκπαίδευσης, ένα στη Δράμα και ένα στον Άγιο Αθανάσιο, είμαστε δίπλα σας σε κάθε εκπαιδευτικό στόχο σας!