ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ

Εκπαιδευτές επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης

Κατακτήστε τους στόχους σας που θα σας οδηγήσουν σε νέα μονοπάτια!

Σε ποιούς απευθύνεται:

Σε πτυχιούχους τριτοβάθμιας εκπαίδευσης (ΑΕΙ & ΤΕΙ) της ημεδαπής και αλλοδαπής

Σε εκπαιδευτικούς, μονίμους και ωρομισθίους, που εργάζονται ή πρόκειται να εργαστούν σε Δημόσια Ινστιτούτα Επαγγελματικής Κατάρτισης, Δημόσια Ινστιτούτα Επαγγελματικής Κατάρτισης Ειδικής Αγωγής και Δημόσιες Σχολές Επαγγελματικής Κατάρτισης

Σε φοιτητές – σπουδαστές, που τους ενδιαφέρει ο χώρος της εκπαίδευσης ενηλίκων και ειδικότερα αυτός των Δημόσιων Ινστιτούτων Επαγγελματικής Κατάρτισης, των Δημόσιων Ινστιτούτων Επαγγελματικής Κατάρτισης Ειδικής Αγωγής και των Δημόσιων Σχολών Επαγγελματικής Κατάρτισης.

Στόχος προγράμματος

Το πρόγραμμα έχει ως σκοπό να παρέχει στους εκπαιδευόμενους εξειδίκευση σε θέματα εκπαίδευσης εκπαιδευτών ενηλίκων στα Δημόσια Ινστιτούτα Επαγγελματικής Κατάρτισης, στα Δημόσια Ινστιτούτα Επαγγελματικής Κατάρτισης Ειδικής Αγωγής και στις Δημόσιες Σχολές Επαγγελματικής Κατάρτισης.

Με την επιτυχή ολοκλήρωση του προγράμματος οι συμμετέχοντες θα έχουν αναβαθμίσει τις γνώσεις τους σε θέματα της φιλοσοφίας της επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης και σε θέματα που αφορούν στο εκπαιδευτικό σύστημα εν γένει και, ειδικότερα, στο σύστημα της επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης. Επιπλέον, θα έχουν βελτιώσει τις ικανότητές τους ως εκπαιδευτές ενηλίκων και θα έχουν βελτιώσει τις εκπαιδευτικές πρακτικές τους.

Εκπαιδευτές επαγγελματικής κατάρτισης

Θεματικές ενότητες (ενδεικτικά)

  • Εισαγωγή στην επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση
  • Εκπαιδευτικό σύστημα
  • Το σύστημα επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης
  • Η χρηματοδότηση της επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης
  • Κατάρτιση εκπαιδευτών επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης
  • Επαγγελματικός προσανατολισμός και συμβουλευτική
  • Τάσεις και προοπτικές

Μoριοδοτούμενα εξ’ αποστάσεως σεμινάρια διάρκειας 200 ωρών, επιμόρφωσης σε θέματα εκπαίδευσης εκπαιδευτών στο θεσμό της επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης.
Η βεβαίωση επιμόρφωσης προσδίδει 2 μόρια στις προκηρύξεις που αφορούν ΣΔΕ, ΙΕΚ κ.λ.π.

Ξεκινήστε Σήμερα.

Με δύο κέντρα εκπαίδευσης, ένα στη Δράμα και ένα στον Άγιο Αθανάσιο, είμαστε δίπλα σας σε κάθε εκπαιδευτικό στόχο σας!